Compartimentul de autoritate tutelară are urmatoarele atribuții:

 1. La solicitarea instanţei de judecată, intocmeşte lucrările necesare in cauzele privind tutela si curatela  pentru minori şi majori, în cazurile prevăzute de lege.
 2. La solicitarea notarului public intocmeste referat privind numirea curatorului special care il asista sau reprezinta pe minor respectiv il reprezinta pe bolnavul pus sub interdictie judecatoreasca la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale.
 3. Tine evidenta dosarelor de tutela minor şi tutela bolnav pus sub interdicţie ,îndeplineste atributii referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului si ale bolnavului pus sub interdictie judecatoreasca sau dupa caz cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile minorului sau ale bolnavului pus sub interdictie judecatoreasca.
 4. Întocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate în teren, anchete psihosociale solicitate de către biroul notarial, privind desfacerea căsătoriei prin divorţ, stabilirea locuinţei minorilor şi exercitarea autorităţii părinteşti.
 5. Întocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate în teren, anchete psihosociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind divorţul , stabilirea locuinţei minorilor , exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la aceştia, stabilirea contribuţiei de întreţinere, tăgada paternităţii, stabilirea paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, modificare măsuri luate faţă de un minor prin sentinţa judecătorească, etc.
 6. Intocmeşte in baza investigatiilor efectuate in teren, referate şi acorda asistenţă şi consiliere persoanelor vârstnice , în vederea încheierii unor acte juridice, conform  Legii 17/2000, cu modificările ulterioare.
 7. Cand este sesizată sau se autosesizează autoritatea tutelară, solicită Directiei de Asistență Socială, să intocmească ancheta socială  cu privire la modul de exercitare a obligaţiei de întreţinere şi ingrijire a persoanei vârstnice de către noul proprietar al bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare urmând să facă propuneri, potrivit legislației ,în acest sens.
 8. Întocmeşte adrese în vederea  soluţionării unor sesizări, scrisori, etc. ale petiţionarilor.
 9. Asigură descărcarea documentelor efectuate în cadrul biroului.
 10. Acordă consultaţii de specialitate conform competenţelor.
 11.  În exercitarea atribuţiilor de serviciu colaboreaza atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte, cât şi cu celelalte compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu serviciile / institutiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
 12. În rezolvarea atribuţiilor specifice colaborează cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Generală de Asistenta Sociala şi Protecţia Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Judeţean Brasov, Parchet, Poliţie, Culte, alte primării din ţară, diverse instituţii, etc.
 13. Respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la sanatatea si securitatea in munca.
 14. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.
 15. Ţine evidenţa problematicii din cadru biroului în registrul unic operând lunar modificările ce se ivesc;
 16. Ia măsuri de arhivare a documentelor din cadrul biroului.
 17. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele  stabilite.
 18. Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse in fisa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului ierarhic, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificari, reclamatii, etc.

Formulare și acte necesare (descarcă documente):

Formular de contact

Sari la conținut