SITUAŢII DEOSEBITE IN CARE PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ

  • Acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de până la 5.000 lei, familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casă, anexe gospodăreşti, etc.) provocate de calamităţi naturale (cutremure, incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, etc.) pe baza actelor doveditoare dacă nu au beneficiat pentru acelaşi motiv de sprijin financiar din partea altei autorităţi sau instituţii de asigurări;
  • Acordarea unui ajutor de urgenţă până la 20.000 lei, în situaţia în care se dovedeşte cu acte medicale eliberate de un medic specialist, necesitatea unei intervenţii chirurgicale care nu poate fi efectuată în Municipiul Făgăraş;
  • Alte cazuri speciale (spitalizări, procurări de medicamente, etc.) de până la 2.500 lei.

Acordarea ajutorului de urgenţă şi a cuantumului acestuia, se stabileşte prin Dispoziţia Primarului Municipiului Făgăraş având la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi prin verificarea în teren la domiciliul solicitantului efectuată de asistentul social desemnat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se certifică situaţiile de necesitate sau după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgenţă va fi însoţită, în funcţie de fiecare caz în parte, de următoarele documente:

  1. Acte de identitate pentru toţi membri familiei (Bl, CI, CN, CIP – copii);
  2. Certificat de căsătorie (copie);
  3. Acte privind venitul realizat (adeverinţe de salarizare, cupon de pensie, talon de alocaţie, etc.);
  4. Proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor, calamităţilor, eliberat de organele competente;
  5. Acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare — externare din spital, certificate de încadrare m grad de handicap, decizii asupra capacităţii de muncă, reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate, specificându-se diagnosticul şi tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului, etc.);
  6. Orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenţă.

Acordarea ajutoarelor de urgenţă se fac de către Primăria Municipului Făgăraș conform Hotararii de Consiliu Local nr. 25.31.01.2024 privind ajutoarele de urgenta(descarca aici)

Formular de contact

Sari la conținut