În baza Legii nr 61/1993 cu modificarile și completările ulterioare, alocația de stat se acordă tuturor copiilor pâna la vârsta de 18 ani, sau până la terminarea liceului la zi – 19 ani.

Această prestație socială se acordă și in cazul copiilor născuți în străinătate, dacă solicitanții (parinții copilului) fac dovada ca nu primesc alocație de stat în tara unde rezidentiaza impreuna cu copilul.

Acte necesare:

  1. cererea tipizată a titularului pentru acordarea alocației de stat pentru copii (descarcă aici)
  2. cărțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
  3. certificatul de naștere a copilului – original și copie
  4. extras de cont – opțional
  5. pentru copiii născuți în altă țară – chestionar suplimentar de informații, acte de reședință, formular E411 (descarcă aici) din care rezultă dacă au primit alocații în țara respectivă, sau nu sau până când au beneficiat de această prestație socială
  6. declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a beneficiat sau nu de ajutor de șomaj în statul respectiv și până la ce dată
  7. în cazul în care părinții nu au avut acte de rezidență pe teritoriul altui stat să dea declarație pe propria răspundere în acest sens, mentionanad adresa exacta unde au locuit, pentru a putea fi verificati de către AJPIS Brașov.
  8. act oficial din care să reiasă ca nu au beneficiat de alocație de stat in locul unde au rezidențiat părinții impreună cu copii
  9. certificat de căsătorie – original și copie

In cazul in care părinții care se intorc in România prezintă documentația incompletă, sau declară eronat date despre familie pe chestionarul suplimentar de informații E411 sau nu sunt găsiti la domiciliu pentru efectuarea anchetei sociale, nu indeplinesc condițiile legale de acordare a alocației de stat iar dosarul este respins.

Alte formulare:

Formular de contact

Sari la conținut