Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție se acorda în baza OUG nr. 111/2010 cu modificarile și completările ulterioare.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție se acordă oricarui părinte care face dovada că a fost angajat cu contract de muncă sau a beneficiat de șomaj, cel puțin un an in ultimii doi ani, anterior nașterii copilului sau care a realizat venituri impozabile având alte activitați independente.

In cazul in care părintele beneficiar de indemnizație creștere copil își reia activitatea după o luna, sau înainte de a face 6 luni copilul , va depune un nou dosar pentru stimulent de inserție iar  suma este de  1500 lei pana la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului ( cf. OUG.26/07.04.2021-art.7(alin.1) lit.a).

Daca părintele își reia activitatea după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, stimulentul de inserție va fi in suma de 650 lei, pana la împlinirea  vârstei de 3 ani a copilului ( cf. OUG.26/07.04.2021-art.7(alin.1) lit.b).

In situația in care părintele beneficiar dorește sa rămână pana la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, acesta va trebui sa își reia activitatea si sa depună actele pentru stimulentul de inserție astfel:

 • fie, cu o luna înainte de a face copilul 2 ani( daca si celălalt părinte a avut 1 an vechime din ultimii 2 ani anterior nașterii copilului),
 • fie, la împlinirea vârstei de 2 ani ( daca celălalt părinte nu a avut un an vechime ).

In cazul in care părintele beneficiar de indemnizație nu își poate relua activitatea după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului din diferite motive acesta , poate sa fac acest lucru sa depună dosar pentru stimulentul de inserție pana face copilul vârsta de 3 ani singura condiție fiind ca beneficiarul sa lucreze.

Aceasta prestație se acordă numai celor care lucreaza cu contract de munca sau realizeaza venituri din activitati impozabile declarate la A.N.A.F, sau frecventează cursurile la zi ale unei instituții de invațământ.

Acte necesare pentru dosarul de indemnizație de creștere a copilului/stimulentului de inserție/indemnizației lunare/sprijinului lunar/supliment și alocația de stat pentru copii

Pentru persoanele care au contracte de muncă sau frecventează cursurile la zi ale unei instituții de invațământ, dosarul de indemnizație trebuie să conțină:

 1. cererea tipizată a titularului (descarcă aici)
 2. adeverința eliberată de angajator -(anexa 2)- pentru persoanele care au contracte de muncă (descarcă aici)
 3. adeverința eliberată de AJOFM -(anexa 2) – pentru persoanele aflate în șomaj
 4. adeverința tip in cazul persoanelor care frecventează cursurile la zi ale unei instituții de invațământ
 5. declarația tip a titularului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
 6. declarația tip a celuilalt părinte (descarcă aici)
 7. adeverința de la locul de muncă a soției, care lucrează, în cazul în care ICC solicită soțul
 8. decizia de suspendarea contractului de muncă
 9. carțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
 10. certificatul de naștere a copilului – original și copie
 11. extras de cont – opțional
 12. alte documente dacă este cazul
  • certificat de căsătorie
  • ancheta socială
  • decizii plasament, încredințare în vederea adopției, adopție etc
  • sentințe de divorț
  • notă suplimentară de informații, etc

Notă: data pe cerere şi declaraţii se va completa doar la DAS, la depunerea dosarului.

Pentru persoanele care au venituri din activități independente, activități agricole – dosarul de indemnizație trebuie să conțină:

 1. cererea tipizată a titularului (descarcă aici)
 2. decizie de impunere anuală, decizie de plăți anticipate și adeverințe eliberate de către administrația financiară, adeverințe eliberate de firmele cu care s-au încheiat contracte civile
 3. copii dupa contractele civile-conforme cu originalul
 4. document din care rezultă suspendarea activitaților independente sau agricole (formular 070 sau 020, cerere vizată de către administrația financiara cu nr. de inregistrare, sau adeverință eliberată de angajator);
 5. declarația tip a titularului
 6. declarația tip a celuilalt părinte (descarcă aici)
 7. cărțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
 8. certificatul de naștere a copilului – original și copie
 9. extras de cont – opțional
 10. alte documente dacă este cazul:
  • certificat de căsătorieancheta socială
  • decizii plasament, încredințare în vederea adopției, adopție etc
  • sentințe de divorț
  • adeverință medicală de la medicul de familie în cazul mamelor care nu au beneficiat de concediu de lăuzie
  • nota suplimentară de informații, etc.

Notă: data pe cerere şi declaraţii se va completa doar la DAS, la depunerea dosarului.

Pentru persoanele care solicită direct stimulentul de inserție în cazul în care acestea au contracte civile sau sunt angajate în diverse societăți economice:

 1. cererea tipizată a titularului (descarcă aici)
 2. decizie de impunere anuală, decizie de plăți anticipate sau adeverințe eliberate de către administrația financiară, adeverințe eliberate de firmele cu care s-au încheiat contracte civile
 3. copii dupa contractele civile conform cu originalul
 4. declarația tip a celuilalt părinte (descarcă aici)
 5. cărțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
 6. certificatul de naștere a copilului – original și copie
 7. extras de cont – opțional
 8. alte documente dacă este cazul
  • certificat de căsătorie
  • ancheta socială
  • decizii plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, etc
  • sentințe de divorț
  • adeverință medicală de la medicul de familie în cazul mamelor care nu au beneficiat de concediu de lăuzie
  • notă suplimentară de informații, etc 

Notă: data pe cerere şi declaraţii se va completa doar la DAS, la depunerea dosarului.

Pentru persoanele care solicită stimulentul de inserție în cazul în care acestea au reînceput activitatea și realizează venituri profesionale:

  1. cererea tipizată a titularului (descarcă aici)
  2. adeverința eliberată de angajator – (anexa 2) (descarcă aici)- pentru persoanele care au contracte de muncă
  3. declarația tip a celuilalt părinte (descarcă aici)
  4. cărțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
  5. certificatul de naștere a copilului – original și copie
  6. extras de cont – opțional
  7. alte documente daca este cazul
   • certificat de căsătorie
   • ancheta socială
   • decizii plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, etc
   • sentințe de divorț
   • otă suplimentară de informații, etc.

Notă: data pe cerere şi declaraţii se va completa doar la DAS, la depunerea dosarului.

Pentru persoanele care solicită stimulentul de inserție după ce au beneficiat de indemnizație creștere copil, în cazul în care acestea au contracte civile:

  1. cererea tipizată a titularului (descarcă aici) și declarația celuilalt părinte (descarcă aici)
  2. document din care rezultă data reluării activității independente sau agricole- (formularul 070, 020 sau alt document eliberat de autoritatea competentă)
  3. declarația tip a titularulu
  4. cărțile de identitate ale ambilor soți – original și copie
  5. certificatul de naștere a copilului – original și copie
  6. extras de cont – opțional
  7. alte documente dacă este cazul
   • certificat de căsătorie
   • anchetă socială
   • decizii plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, etc
   • sentințe de divorț
   • notă suplimentară de informații, etc

Notă: data pe cerere şi declaraţii se va completa doar la DAS, la depunerea dosarului.

In cazul în care intervine incă o naștere inainte ca primul copil să facă doi ani, părintele are dreptul la un supliment pentru perioada ramasă pană la 2 ani. Pentru aceasta se va prezenta un nou dosar cu actele celui de-al doilea copil , respectiv copiile certificatului de nastere al acestuia si cărților de identitate ale părinților si va completa o nouă cerere. Totodată părintele are obligația să anunțe și angajatorul de nașterea celui de-al doilea copil. Atunci când primul copil implineste 2 ani , părintele trebuie să solicite o noua indemnizatie pentru cel de-al doilea copil iar pentru această prestatie va prezenta o nouă adeverință de la angajator cu acordul acestuia de prelungire a suspendării contractului de muncă până implinește al doilea copil 2 ani .

În cazul copiilor care obtin cerificat de incadrare in grad de handicap , părintele are dreptul la indemnizatie de creștere a acestuia până la 3 , respectiv 7 ani in cazul menținerii gradului de handicap. Pentru aceasta părintele va prezenta cerificatul emis de Comisia de Expertiză Medicală și va intocmi un nou dosar .

În cazul in care părintele copilului nou născut este persoană incadrata in grad de handicap avand certificat emis de Comisia de Expertiză Medicală, va beneficia de sprijin lunar pentru care va depune un dosar care va contine cererea tip, copiile cărților de identitate ale părinților, certificatului de nastere al copilului , a certificatului de incadrare in grad de handicap si adeverința de la ANAF.

Formular de contact

Sari la conținut