Stimulentul financiar pentru noi născuți se acordă in baza Hotărîrii Consiliului Local nr.19/30.01.2019 si a cererii tipizate (descarcă aici), o singură dată pentru fiecare nou născut, condiționat de criterii stabilite în baza hotărârii de mai sus.

Acte necesare pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți:

 • Cerere tipizată, conform ANEXEI 2;
 • Actul de identitate al părinților din certificatul de naștere al copilului, iar în cazul familiilor monoparentale a părintelui sau hotărârea judecătorească de încredințare eventual sau ancheta socială în cazul părinților despărțiți în fapt (original și copie);
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară;
 • Adeverință de locul de muncă al solicitantului din care să reiasă că a realizat venituri în ultimele 12 luni din ultimi 2 ani;
 • Certificat fiscal emis de Serviciul de Venituri Bugetare pentru ambii părinți/părintele deponent (la familiile monoparentale), din care reiese că solicitanții/solicitantul nu au/are datorii neeșalonate către bugetul local;
 • Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.

Condiții de acordare

 • Se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;
 • Părinții/părintele au/are domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Făgăraș cu cel puțin 6 luni înainte de depunere a cererii;
 • Nașterea s-a înregistrat în maternitatea Spitalului “Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș sau în cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul județului Brașov;
 • Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local;
 • Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;
 • La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original;
 • Termenul de depunere a dosarului este de 1 lună de la data nașterii copilului, termenul de punere în plată se realizează în 30 de zile de la aprobarea cererii, dar nu mai devreme de aprobarea bugetului local;
 • Certificatul fiscal eliberat de către Serviciul Venituri Bugetare să fie emis cu cel mult 30 de zile față de data depunerii cererii, obiect al prezentei HCL.

Acte si declarații (descarcă mai jos):

Formular de contact

Sari la conținut