Începând cu anul școlar 2020-2021 în conformitate cu OUG nr.133/2020 se distribuie tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar acordate copiilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă.

Pana in data de 8 ale fiecarei luni a anului scolar 2020-2021, Direcția de Asistență Socială Făgăraș primește cereri pentru acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic. După primirea cererilor D.A.S. Făgăraș va face o evaluare a acestora si va inainta lunar lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Brașov.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

 • să aibă domiciliul/reședința în municipiul Făgăraș;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 1.115 lei;
 • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală pentru anul scolar 2020-2021.

Documente necesare:

 • actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);
 • documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz: indemnizație șomaj, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii, burse pentru elevi și studenți, arenda, chiriile, rentă viageră, etc.);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
 • cererea tip (descarca aici)

Depunerea cererilor. Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Făgăraș, de pe str,Tudor Vladirescu, nr.8 sau poate fi transmisă electronic la următoarele adrese de e-mail: secretariat@dasfagaras.ro

După primirea cererilor, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Brașov. Direcția de Asistență Socială Făgăraș va actualiza lunar această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista beneficiarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Formulare si acte necesare (descarca documente):

Formular de contact

Sari la conținut