Directia de Asistenta Sociala Fagaras organizează concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proces verbal final – muncitor calificat bucatar
(Nr. 1050/12.03.2020)

Proces verbal selectare dosare inscriere asistent social
(Nr. 1021/10.03.2020)

Proces verbal selectare dosare muncitor calificat bucatar
(Nr. 966/05.03.2020)

Anunt concurs asistent social
(Nr. 717/20.02.2020)

Anunt concurs muncitor calificatgr.I – Bucatar
(Nr. 634/14.02.2020)

Formular de contact

Sari la conținut