Directia de Asistenta Sociala Fagaras organizează concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt concurs pentru ocuparea postului de consilier achizitii publice nr. 2859 din 03.06.2022

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Medic Dentist cu drept de libera practica nr. 3050 din 20.06.2022

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Stomatolog cu drept de libera practica nr. 3050 din 20.06.2022

Anunt privind contestatia nr.797 din 19.02.2022
(Nr. 845/23.02.2022)

Anunt pentru ocuparea celor doua posturi vacante de medic specialist in stomatologie
(Nr. 508/02.02.2022)

Anunt pentru ocuparea celor doua posturi vacante de medic specialist in stomatologie
(Nr. 457/31.01.2022)

Proces verbal selectie si afisare medici stomatologi
(19.01.2022)

Anunt concurs medici stomatologi

Proces verbal final – muncitor calificat bucatar
(Nr. 1050/12.03.2020)

Proces verbal selectare dosare inscriere asistent social
(Nr. 1021/10.03.2020)

Proces verbal selectare dosare muncitor calificat bucatar
(Nr. 966/05.03.2020)

Anunt concurs asistent social
(Nr. 717/20.02.2020)

Anunt concurs muncitor calificatgr.I – Bucatar
(Nr. 634/14.02.2020)

 

Formular de contact

Sari la conținut