Compartimentul de Asistentă Socială a Persoanelor Vârstnice are urmatoarele atribuții :

  1. punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare și a celorlalte acte normative specifice domeniului persoanelor vârstnice;
  2. asigură gratuit servicii de informare şi consiliere a persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora;
  3. evaluarea situației socio-economice a persoanei, identificarea nevoilor și resurselor acesteia;
  4. identificarea situaților de risc și stabilirea măsurilor de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediu familial natural și în comunitate;
  5. identificarea și întocmirea evidenței persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
  6. consilierea și informarea asupra situației de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fața necesităților vieții cotidiene;
  7. asigurarea relaționării cu serviciile publice și/sau alte instituții.

Documente tipizate (descarcă mai jos):

 

Formular de contact

Sari la conținut