Prezentare Centrul „Sfântul Nectarie”

Centrul de zi, de recuperare pentru copii cu dizabilități „Sfântul Nectarie” este un serviciu social dezvoltat în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Integrată a Făgărașului (ADIF), furnizor acreditat de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 005055 din 15.07.2019.

Parteneri în funcționarea centrului

Funcționarea centrului este posibilă datorită parteneriatului dintre ADIF și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu (AOR Sibiu)- Protopopiatul Făgăraș, AOR Sibiu fiind și cea care a pus la dispoziția centrului clădirea în care se desfășoară activitățile serviciului social.

Localizare

Serviciul social funcționează în Făgăraș, str. Republicii, nr.2, Jud. Brașov

Misiunea centrului

Misiunea centrului este promovarea unei societăți incluzive care să faciliteze accesul și integrarea socială a persoanelor defavorizate (copii cu dizabilități/ cu cerințe educative speciale – CES și familiile acestora) confruntate cu riscul marginalizării și excluziunii sociale.

Obiectivele generale ale centrului

• Creșterea gradului de autonomie și independență a copiilor cu dizabilități/ CES;
• Diminuarea consecințelor dizabilității în integrarea socio-educațională a copiilor cu dizabilități/ CES;
• Recuperarea, abilitarea, reabilitarea dizabilității copiilor confruntați cu această vulnerabilitate socială;
• Promovarea unei comunități incluzive care facilitează accesul egal la serviciile comunității.

Beneficiarii direcți ai centrului

Beneficiarii centrului sunt copii cu dizabilități/ CES din municipiul Făgăraș cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

Beneficiarii indirecți ai centrului

Familiile copiilor cu dizabilități/ CES din Făgăraș, comunitatea Făgăraș

Capacitatea centrului

Centrul funcționează cu o capacitate de 30 locuri

Programul centrului

Zilnic de luni până vineri în intervalul 8-16.

Conducerea centrului și structura de personal

Șef centru

Personal de specialitate

Psihopedagog/ logoped, pedagog de recuperare, lucrător prin arte combinate, kinetoterapeut, psiholog clinician, asistent social, infirmier.

Servicii oferite în cadrul centrului

Informare; consiliere psihosocială; suport emoțional; supraveghere și îngrijire;
Educare şi dezvoltare timpurie; terapie educațională;
Activități de recuperare, abilitare, reabilitare;
Kinetoterapie, logopedie/ dezvoltarea limbajului, arte combinate;
Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă;
Integrare/reintegrare în familie și societate;
Recreere și socializare;

Scopul acestor activități este creșterea gradului de integrare socială, a stimei de sine, a valorizării personale.

Formular de contact

Sari la conținut