Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraș, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţilor: servicii, birouri şi compartimente.

Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraș este organizată astfel:

1. Director executiv;

2. Șef birou servicii, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile ;

2. a) Compartiment autoritate – tutelară, protectia copilului, intervenție în situații de urgentă, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și prevenire marginalizare socială ;
2. b) Compartiment financiar- contabilitate;
2. c) Compartiment juridic și informatizare;
2. d) Compartiment consiliere psihologică, planning familial, monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență și incluziune socială;
2. e) Centru de zi pentru persoane vârstnice;
2. f) Cantina de ajutor social;
2. g) Creșa de copii ‘’ Mămăruța ‘’;

3. Șef birou asistență și prestații sociale;

3. a) Compartiment pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
3. b) Compartiment de evidență și plată beneficii de asistență socială;
3. c) Compartiment de asistență medicală, școlară și comunitară;
3. d) Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială.

Formular de contact

Sari la conținut